המרכז האקדמי רופין

BSW עבודה סוציאלית

  • סוג הלימודים במוסד:
     לימודי תואר ראשון ,לימודי תואר שני ,לימודי הנדסה
  • אזור גיאוגרפי:
     השרון - עמק חפר 4025000

התואר מקנה רישוי לעסוק במקצוע על מגוון תפקידיו כמוגדר בחוק העובדים הסוציאליים, תשנ"ו- 1996.

משך הלימודים:
3 שנים אקדמיות, 4 ימים בשבוע

שעות לימוד:
לימודי יום

תנאי קבלה
1. תעודת בגרות: למחלקה מתקבלים סטודנטים בעלי תעודת בגרות מלאה או תעודה שוות ערך קבילה על פי משרד החינוך.
2. רמת ההישגים של המועמדים באחד מהקריטריונים הבאים או לפי שילוב של כמה מהם:
◄ציון קבלה של 103 לפחות: חישוב של ממוצע הבגרות המשוקלל וציון של 530 לפחות בבחינה הפסיכומטרית.
◄ציון של 600 לפחות בבחינה הפסיכומטרית.
◄ממוצע בגרות (משוקלל עם בונוסים) של 100 לפחות ומעבר ראיון אישי.
3.אנגלית: מתקבלים ללימודים שאין ברשותם ציון בחינה פסיכומטרית חייבים להיבחן במבחן אמיר"ם שייערך במרכז האקדמי רופין או להיבחן בבחינת אמי"ר/ רמ"א של המרכז הארצי לבחינת והערכה.
4.עברית: מועמדים שנבחנו בבחינה הפסיכומטרית בשפה שאינה עברית ו/או ששפת ההוראה בבית הספר התיכון שבו למדו אינה עברית חייבים להציג ציון 100 לפחות במבחן ידע בעברית (יע"ל).
5.הצהרה על העדר הרשעה בעברה פלילית - חתומה על ידי המועמד/ת.

ועדת קבלה:
במקרים חריגים תידון קבלתם של מועמדים אשר אינם עומדים בדרישות המפורטות לעיל.


שכר לימוד אוניברסיטאי

התכנית בעבודה סוציאלית במרכז האקדמי רופין היא הראשונה במכללות שפותחה באופן עצמאי ולא בחסות אוניברסיטה. הדבר אפשר לה לכלול תכנים חדשניים ומותאמים לשטח ולהתאים את תכני הלימוד לצרכים הייחודיים בקהילה שבתוכה היא פועלת.
הכשרה מעשית כבר בשנה א’- החל משנת הלימודים הראשונה התכנית כוללת הכשרה מקצועית בהדרכתם של עובדים סוציאליים ממגוון שירותי רווחה. בכל אחת משנות הלימוד לתואר מבצעים הסטודנטים את הכשרתם המקצועית במסגרת שירות אחר.

מסלולים
◄מסלול פרט ומשפחה- המסלול מכשיר עובדים סוציאליים לטיפול ישיר בפרטים, משפחות וקבוצות המצויים במצבי סיכון ומשבר.
◄מסלול קהילתי- ארגוני- המסלול מכשיר עובדים סוציאליים כמנהיגים וכמובילי שינוי חברתי ומקנה להם כלים להתמודדות עם תהליכים קהילתיים וחברתיים.

ייחודיות התכנית
◄תכנים ייחודיים- תכני התכנית מותאמים לצרכים חברתיים משתנים.
◄סימולציות ושיטות הוראה מתקדמות- תכנית הלימודים כוללת סימולציות מעולם הטיפול למשל טיפול משפחתי והנחיית קבוצות הנלמדות בעזרת הדמיות מוקלטות.
◄שיעורים בשדה- שיעורים מתקיימים בשירותי רווחה שונים כמו מחלקות לשירותים חברתיים, יחידה לטיפול בהתמכרויות, מרכז לנפגעות תקיפה מינית, מקלט לנשים נפגעות אלימות ועוד. בנוסף, מתקיימים גם סיורים בוועדות הכנסת.
◄מעבדה לתצפית התנהגותית- הסטודנטים מתנסים בסימולציות טיפוליות מצולמות וברכישת מיומנויות ושיטות התערבות לטיפול בפרט, במשפחה ובקבוצה.
◄תכנית לסטודנטים מצטיינים בשנה ג’- סטודנטים מצטיינים בשנה ג’ יכולים להשתתף בקורסים מתכנית לימודי המוסמך (MA) בהגירה ושילוב חברתי הפועלת במרכז האקדמי רופין.
◄רב- תרבותיות ושילוב מיעוטים בהשכלה גבוהה- המחלקה משקיעה מאמצים רבים בפיתוח תכנית לימודים וקורסים המבוססים על ראייה רב- תרבותית ומדגישה את ראיית האחר והשונה בחברה הישראלית.
סביבת לימודים תומכת ויחס אישי- הסגל האקדמי והמנהלי במחלקה רואה בצרכים הייחודיים של כל סטודנט תנאי הכרחי לצמיחה, ללמידה ולהתפתחות מקצועית.

כל מסלולי הלימוד של  המרכז האקדמי רופין


לימודים + נרשמים ללימודים  -כל ההצעות ללימודים בישראל יועצי הלימודים שלנו ישמחו לעזור לכם ללא תשלום בטלפון 073-2158649