NIRSH-FRONT

האקדמית נתניה

תואר שני M.H.M. בניהול מערכות בריאות

  • סוג הלימודים במוסד:
     לימודי תואר ראשון ,לימודי תואר שני
  • אזור גיאוגרפי:
     השרון - האוניברסיטה 1 נתניה

אודות:
תואר שני M.H.M. בניהול מערכות בריאות*
התואר מפתח מיומנות ומקצועיות בתחומי ניהול במערכות הבריאות, כגון: ניהול הרפואה בקהילה, ניהול בתי חולים,
ניהול מחלקות ויחידות, ניהול מרפאות ומכונים, ניהול מוסדות גריאטריים, ניהול יחידות פרה רפואיות, ניהול משאבי אנוש ופסיכולוגיה חברתית בניהול מערכות בריאות.

קהל יעד:
התכנית מתאימה לרופאים ואחיות בדרגי ניהול שונים ולממשיכים מתואר ראשון במקצועות הפרה-רפואיים, טכנאי
רנטגן, אנשי לוגיסטיקה ומינהל, ולאלה המעוניינים להרחיב את שירותם והשכלתם גם בתחום הפרט, גם בתחום הקהילה וגם בתחום מערכות בריאות גדולות

מטרות התכנית:
הקניית ידע, יכולות ומיומנויות בנושא בריאות הציבור, כלכלת בריאות, ארגון שירותים רפואיים, ועוד..

תנאי קבלה:
◄ התכנית מיועדת לבעלי תואר ראשון ממוסד ישראלי מוכר להשכלה גבוהה או ממוסד בעל רמה שוות ערך מחו”ל.
◄ ממוצע ציונים 80 לפחות בלימודי תואר ראשון.מקרים חריגים ידונו בוועדת חריגים, במקרים אלה תיתכן קבלה ללימודים על תנאי.
◄ סטודנטים שיידרשו לקורסי השלמה יצטרכו לסיים ארבעה קורסי הכנה משלימה בציון 70 לפחות, כתנאי לקבלה ללימודי התואר השני

*המל”ג אישרה את פתיחת תכנית הלימודים בניהול מערכות בריאות. הענקת התואר מותנית באישור המל”ג.

השאר/י פרטים ללא כל התחייבות וקבל/י את כל המידע אודות תואר שני M.H.M. בניהול מערכות בריאות


כל מסלולי הלימוד של  האקדמית נתניה


לימודים + נרשמים ללימודים  -כל ההצעות ללימודים בישראל יועצי הלימודים שלנו ישמחו לעזור לכם ללא תשלום בטלפון 073-2158649