NIRSH-FRONT

האקדמית נתניה

תואר שני M.A. בבנקאות ושוק ההון

  • סוג הלימודים במוסד:
     לימודי תואר ראשון ,לימודי תואר שני
  • אזור גיאוגרפי:
     השרון - האוניברסיטה 1 נתניה

אודות:
בעידן הגלובליזציה של גבולות פתוחים וזרימה חסרת הגבלות של סחורות ושירותים בין המדינות המפותחות, חשיבותו והשפעתו של ענף הבנקאות הולכת וגדלה. תנועות ההון הבינ"ל הן בעלות חשיבות רבה לכלכלות המודרניות וקיומה של מערכת בנקאות מפותחת ואמינה הוא תנאי הכרחי לתנועה סדירה של השקעות בינ"ל- ריאליות ופיננסיות.
התפתחויות אלה והחשיבות הרבה של סקטור הבנקאות לכלכלה הישראלית, מחייבים הקמתה של תשתית השכלתית אקדמית ייחודית לענף, אשר תיתן מענה הן להכשרת בנקאים ברמה אקדמית והן כבמה להצגת שאלות וליבון פתרונות תיאורטיים ומעשיים לענף.
בעקבות ההצלחה הרבה לה זכתה התכנית לתואר ראשון ובעקבות עניין רב שהביעו רבים מבוגרי התכנית להמשך הלימודים לתואר שני בבנקאות ושוק ההון, הוחלט על פתיחת תכנית לתואר שני בבנקאות ושוק ההון. תואר זה יאפשר הרחבה והעמקה של הנושאים והתמקצעות נוספת במיוחד בתחום הבנקאות המתפתח כל כך בשנים האחרונות.

יתרונות התוכנית:
ייחודיות לימודי בנקאות ושוק ההון נעוצה בהיות התוכנית מובנית מקורסים תיאורטיים לצד קורסים יישומיים, השמים דגש על החידושים והעדכונים בשוק ההון ובענף הבנקאות.
בוגרי התוכנית מקבלים ידע תיאורטי ומעשי בתחום הבנקאות והמימון ומצויידים בתשתית מתאימה המאפשרת התמודדות עם השינויים הטכנולוגיים והעסקיים הצפויים בעתיד למערכת הבנקאות והמערכת הפיננסית.

תיאוריה לצד פרקטיקה:
חברי סגל בית הספר לבנקאות ושוק ההון, בעלי תפקידים בכירים בשוק בעבר ובהווה מכינים אתכם למלא תפקידים במערכת הבנקאות ומערכת שוק ההון בישראל. בנוסף לידע התיאורטי הם מביאים עמם ניסיון מעשי רב מהתפקידים השונים אותם מילאו, כגון נגיד בנק ישראל, מנכ"ל משרד האוצר, כלכלנים ראשיים בבנקים הגדולים, חברי ועדות השקעה בגופים פיננסיים גדולים וחברי דירקטוריון הבורסה לני"ע ועוד.

ללמוד לתואר שאין שני לו:
תואר חדש ייחודי למכללה האקדמית נתניה
◄ תכנית המשלבת לימודי בנקאות ושוק ההון
◄ מגון קורסים חדשנים ורלוונטיים: בנקאות להשקעות, השקעות אלטרנטיביות, שוקי הון בינ"ל, באזל 2, באזל 3.
◄ חדר עסקאות הממחיש את המסחר בבורסה
◄ התמקצעות בתחום חשוב ומשפיע המתפתח ללא הרף

קהל יעד:
תכניות הלימוד מותאמות לעובדים במשרה מלאה במקביל ללימודי התואר.

מסגרת הלימודים:
משך הלימודים בתכנית הוא שנתיים קלנדריות, במסלול ערב בהתאמה מקסימלית לצרכי הסטודנטים, יום אחד
בשבוע.

השאר/י פרטים ללא כל התחייבות וקבל/י את כל המידע אודות תואר שני M.A. בבנקאות ושוק ההון


כל מסלולי הלימוד של  האקדמית נתניה


לימודים + נרשמים ללימודים  -כל ההצעות ללימודים בישראל יועצי הלימודים שלנו ישמחו לעזור לכם ללא תשלום בטלפון 073-2158649