NIRSH-FRONT

האקדמית נתניה

.B.A במדעי ההתנהגות

  • סוג הלימודים במוסד:
     לימודי תואר ראשון ,לימודי תואר שני
  • אזור גיאוגרפי:
     השרון - האוניברסיטה 1 נתניה

מטרת הלימודים:
בית הספר למדעי ההתנהגות מציע תוכנית לימודים חדשנית המשלבת ידע מתחומי הפסיכולוגיה, הסוציולוגיה, האנתרופולוגיה, הקרימינולוגיה, הגרונטולוגיה והניהול.
ייחודה של התוכנית במבט רב תחומי על הקשר בין הפרט לתהליכים חברתיים ולמגמות תרבותיות. הידע והניסיון שהצטברו במדעי החברה עד כה, הפכו תחום זה למכריע בהכשרתם של בעלי תפקידי מפתח במוסדות ובאירגוניים פוליטיים, כלכליים- טכנולוגיים, במוסדות של אכיפת חוק, חינוך, סעד ועוד.
תוכנית הלימודים חושפת את הסטודנט להיבטים תיאורטיים שונים במדעי ההתנהגות לצד גישות יישומיות הרלוונטיות לחברה בת זמננו. מטרת התוכנית היא להקנות לסטודנט השקפה מקצועית מקיפה במדעי החברה ויכולת העמקה בתחומי ההתמחות, תוך דגש על העשרה ועל התפתחות אישית. בית הספר מאפשר לסטודנט להתמחות באחד משני מסלולים, מסלול לימודי פסיכולוגיה או מסלול לימוד ניהול ומשאבי אנוש, לפי בחירתו.

מסלולי התמחות:
● מסלול לימודי פסיכולוגיה
● מסלול לימודי ניהול ומשאבי אנוש

לצבור ניסיון בעריכת ניסויים ומחקרים:
במסגרת בית הספר למדעי ההתנהגות פועלת מעבדת מחקר בפסיכולוגיה. מעבדת המחקר משרתת את כל החוקרים בבית הספר למדעי ההתנהגות וכן מקיימת שיתופי פעולה עם חוקרים ממחלקות אחרות במכללה וחוקרים מאוניברסיטאות ומכללות אחרות. בנוסף לפעילות החוקרים, המעבדה משמשת גם סטודנטים בשנה ג’ אשר במסגרת הסמינריונים שלהם בוחרים בעבודה אמפירית המבוססת על תכנון והרצה של ניסויים. המעבדה מספקת מסגרת התומכת בבניית פרדיגמות ניסוייות איכותיות ובכך מאפשרת לסטודנטים להתנסות כבר בתואר הראשון בעריכת מחקר מדעי על כל היבטיו. ניסיון מחקרי מסוג זה חיוני בעת הרישום לתואר שני.
תכנית המצוינות של בית הספר למדעי ההתנהגות מאפשרת לסטודנטים מצטיינים משנים ב’ וג’ לקחת חלק פעיל במחקר של חוקרים בבית הספר למדעי ההתנהגות. הסטודנטים המתקבלים לתכנית מצטרפים לאחד החוקרים במחלקה בהתאם לתחום ההתעניינות שלהם, ומעורבים בכל שלבי המחקר, וכך רוכשים ניסיון מחקרי רחב ומקבלים המלצה מחקרית.

השאר/י פרטים ללא כל התחייבות וקבל/י את כל המידע אודות התוכנית במדעי ההתנהגות באקדמית נתניה.


תנאי קבלה:
◄ הממוצע המשוקלל של ציוני הבגרות לצורך הגשת מועמדות למכללה הוא: 90 לפחות.
(תלמידים עם ממוצע נמוך יותר ידונו לקראת תום תקופת ההרשמה במסגרת חריגה).
◄ בקבלה לתואר .B.A במדעי ההתנהגות יינתן משקל מיוחד למקצועות האנגלית והמתמטיקה בבגרות.
◄ מועמדים שיגישו ציון פסיכומטרי, בהערכה ישמש הציון המשוקלל של בחינת הבגרות 75% והציון הפסיכומטרי 25%.

תעודה:
.B.A במדעי ההתנהגות, תואר מוכר-המועצה להשכלה גבוהה.

כל מסלולי הלימוד של  האקדמית נתניה


לימודים + נרשמים ללימודים  -כל ההצעות ללימודים בישראל יועצי הלימודים שלנו ישמחו לעזור לכם ללא תשלום בטלפון 073-2158649