NIRSH-FRONT

האקדמית נתניה

M.A. בהתנהגות ארגונית

  • סוג הלימודים במוסד:
     לימודי תואר ראשון ,לימודי תואר שני
  • אזור גיאוגרפי:
     השרון - האוניברסיטה 1 נתניה

אודות התוכנית:
בית הספר למדעי ההתנהגות במכללה האקדמית נתניה מקיים תוכנית לימודים איכותית לתואר שני בהתנהגות ארגונית. תוכנית הלימודים מעמיקה בתחום הטיפול בגורם האנושי בארגון, ומקנה לבוגריה הבנה בניהול הכלכלי והאסטרטגי של הארגון בשילוב ידע ומיומנויות בתחומים התנהגותיים. ההכשרה בתוכנית תואר שני המוצעת בבית הספר למדעי ההתנהגות מיועדת למלא את צרכי המשק, להעשיר את מארז האיכויות של הבוגרים ועל-ידי כך להגביר סיכויי השתלבותם במשק.

מטרת התוכנית:
המטפל בהתנהגות ארגונית (התנהגות אנוש באירגון) חייב להיות גם בעל הבנה בניהול הכלכלי והאסטרטגי של האירגון המודרני, זאת מכיוון שהאסטרטגיה הניהולית של האירגון קובעת מהו סוג העובדים שיועסקו בו ומהם דרכי הטיפול בהם. לשם כך מתבקש מהעוסקים בתחום ידע ומיומנויות בתחומים התנהגותיים (פסיכולוגיה וסוציולוגיה אירגוניים) ובנוסף, כתשתית, גם בתחומים פונקציונאליים מינהליים המסורתיים (מימון, שיווק, מערכות מידע).
בית הספר למדעי ההתנהגות חותר להשגת מטרה זו ומציע תכנית ללימודי תואר שני הכוללת הן לימודי תשתית והן לימודי התמחות מתקדמים בתחומים הללו.
כמו כן בתוכנית כלולים קורסים אינטגרטיביים (סמינריון ופרויקט) המביאים לידי ביטוי את הידע, המיומנויות והכלים מהקורסים השונים בצד שילוב תיאוריה עם מעשה.

השאר/י פרטים ללא כל התחייבות וקבל/י את כל המידע אודות תואר M.A. בהתנהגות ארגונית במכללה האקדמית נתניה.


דגש על הפרט ועל מיוחדות האדם:
תוכנית לימודי התנהגות ארגונית במכללה האקדמית נתניה נמצאת תחת ביה’ס למדעי ההתנהגות, (זאת בניגוד לרוב התכניות מסוג זה במוסדות אקדמיים שונים, הנמצאות תחת ביה’ס למנהל עסקים), ובכך מושם דגש רב על המיוחדות של האדם בתוך המערכת ולא על המערכת בה האדם משתלב. העובדה שמשאבי אנוש ומקצועות דומים מטפלים רבות בפרט (כמובן בהיבט רחב) אזי הדגש של תוכנית המצויה במדעי ההתנהגות הוא היכולת להסתכל על האדם ועל מרכיביו השונים ולהדגיש מאפיינים אלו ורק אחר כך לחבר אותם להיבטים הארגוניים. בנוסף מעניקה התוכנית מיומנויות וידע שתוכניות שנטיתן מנהל עסקים נוטות להתעלם או להצניע אותם. בוגרי התואר הראשון והשני במדעי ההתנהגות במסלול משאבי אנוש זכאים לקבל הסמכה כמומחה בכיר בתחום משאבי אנוש מטעם העמותה לניהול, פיתוח וחקר משאבי אנוש.

תואר התנהגותי עם יתרון ניהולי אסטרטגי:
◄ תוכנית לימודים לתואר שני בתחום הטיפול בגורם האנושי בארגון
◄ הקניית מיומנויות בתחומים התנהגותיים ובתחומים פונקציונאליים מנהליים
◄ הגברת סיכויים להשתלבות מהירה במשק המודרני.
◄ מסגרת לימודים נוחה המאפשרת שילוב בין לימודים ועבודה.
◄ מגוון קורסים: ניהול מו’מ, גישור ופישור בעבודה, פסיכולוגיה של ארגונים, רווחה בעבודה, הנעה ותגמול ועוד
◄ לימודים מרוכזים של יומיים בשבוע

כל מסלולי הלימוד של  האקדמית נתניה


לימודים + נרשמים ללימודים  -כל ההצעות ללימודים בישראל יועצי הלימודים שלנו ישמחו לעזור לכם ללא תשלום בטלפון 073-2158649