NIRSH-FRONT

ספיר - המכללה האקדמית בנגב המערבי

תואר ראשון בכלכלה וחשבונאות

  • סוג הלימודים במוסד:
     לימודי תואר ראשון ,לימודי תואר שני
  • אזור גיאוגרפי:
     באר שבע והדרום - שדרות

תכנית דו-מחלקתית בכלכלה וחשבונאות:
התמחות בכלכלה וחשבונאות מעניקה ללומדיה את המיומנות הנדרשת לתהליכי האיסוף, המיון, הרישום, הניתוח והביקורת של מידע ונתונים כלכליים והיא מכשירה אותם לקראת מסלול התמחות בראיית חשבון. תואר ראשון בכלכלה וחשבונאות מאפשר לבוגריו להתמצא ב“כללי החשבונאות המקובלים״ כללי החשבונאות המקובלים התקפים בארץ וכן בכללי. תכנית הלימודים בהתמחות זו מעניקה בתום 3 שנות הלימוד תואר בוגר בתכנית דו מחלקתית בכלכלה וחשבונאות. שנת לימודים רביעית נדרשת והיא מוקדשת כולה ללימודי חשבונאות ולהכנה לקראת הבחינות של מועצת רואי החשבון.

השאר/י פרטים ללא כל התחייבות וקבל/י את כל המידע אודות תואר ראשון בכלכלה וחשבונאות
במכללה האקדמית ספיר.


מטרת התכנית:
◄ מטרת התכנית בחשבונאות וכלכלה בספיר הינה כפולה: להעניק לסטודנטים בתכנית את הידע הנדרש לרואה חשבון ולהכשיר את הבוגרים ללימודים אקדמיים מתקדמים בתחום החשבונאות, הכלכלהוהניהול.
◄ התכנית תואמת את דרישות הידע של מועצת רו״ח והמועצה להשכלה גבוהה. ככזאת, בוגרי התכנית יהיו זכאים לקבל תואר ראשון B.A בחשבונאות וכלכלה וכן יהיו זכאים לפטור ממרבית הבחינות של מועצת רו״ח כמקובל בתכניות דומות במוסדות להשכלה גבוהה.
◄ על מנת לזכות בפטור מבחינות נוספות של מועצת רו״ח, יהיו בוגרי התכנית חייבים בשנת לימוד נוספת (שנת השלמה) אשר במסגרתה גם יקבלו הכנה לקראת שתי הבחינות הסופיות של מועצת רו״ח, אשר מהן לא ניתן לקבל פטור. בשנים הקרובות, עד שתפתח תכנית לשנת השלמה במכללה, יצטרפו בוגרי התכנית לשנת ההשלמה באוניברסיטת בן-גוריון.

אופק תעסוקתי:
◄ התכנית מכשירה את לומדיה להתמחות כרואי חשבון, אחד המקצועות המבוקשים במשק הישראלי, ומעניקה להם בסיס ידע נרחב המאפשר להם פתח לקריירה בינלאומית בתחום. ◄ לרואה החשבון יש תפקיד כפול:
באירגון הוא משמש כסמכות המקצועית האחראית לתפקודה התקין של מערכת המידע החשבונאית וכמבקר (במסגרת פירמה של רואי חשבון) תפקידו לבקר את הדיווח הכספי של ארגונים ולקבוע באם הדוחות ערוכים על פי כללי החשבונאות המקובלים. כבעל מקצוע, נדרש החשבונאי לידע בתחומים שונים ומגוונים: כלכלה, חשבונאות, מימון, משפט
עסקי ומסחרי, מסים ועוד. כרואה חשבון מבקר הוא נדרש לרישיון (בדומה לעריכת דין) אשר מוענק על ידי מועצת רואי חשבון (רו״ח), שהיא גוף סטטוטורי הפועל במסגרת משרד המשפטים.

בפני רואה החשבון פתוחות אפשרויות תעסוקה מגוונות:
◄ תעסוקה במסגרת פירמה של רו״ח בתחומי הביקורת, מסים, ייעוץ מקצועי ושירותים נלווים.
◄ תעסוקה במסגרת של ארגון (חברות עסקיות, עמותות, רשויות מקומיות וכו׳) בתפקידים של חשב, מנהל כספים ואף ניהול כללי.
◄ תעסוקה בסקטור הציבורי: רשות המסים, משרד האוצר, רשויות מקומיות וכו׳
◄ בוגרי התכנית יוכלו להמשיך בלימודים לתארים מתקדמים. מסלול זה יפתח בפניהם אפשרויות תעסוקה נוספות, הן בפרקטיקה והן באקדמיה

תנאי קבלה:
תנאי סף-
◄ בגרות מלאה בציון ממוצע 80 ומעלה
◄ 4 יחידות לימוד אנגלית בבגרות בציון 56 ומעלה

קבלה מן המניין למחלקה-
מועמדים אשר עומדים באחד מהתנאים הבאים יתקבלו מן המניין:
◄ פסיכומטרי בציון 580 ומעלה
◄ 4 יחידות לימוד מתמטיקה בבגרות בציון 75 ומעלה או 5 יחידות בציון 65 ומעלה.
או
◄ בגרות מלאה בציון ממוצע 100 ומעלה
◄ 4 יחידות לימוד מתמטיקה בבגרות בציון 75 ומעלה או 5 יחידות בציון 65 ומעלה.

בוגרי מכינות-
◄ בוגרי המכינה רוח וחברה של מכללת ספיר ייחשבו כבעלי תעודת בגרות ויידרשו לעמוד בממוצע של 95 ומעלה ובנוסף בבחינת רמה במתמטיקה של 4 יחידות לימוד בציון 56 ומעלה. במידה ויקבלו ציון נמוך מ-56, יידרשו לקורס הכנה כמפורט לעיל.
◄ בוגרי המכינה 30+ ייחשבו כבעלי תעודת בגרות ויידרשו לעמוד בממוצע של 95 ומעלה ובנוסף בקורס הכנה כמפורט לעיל.
קבלה המותנית בקורס הכנה:
במידה ואף אחד מהתנאים לעיל של קבלה מן המניין איננו מתקיים
◄ הקבלה מותנית בקורס ’מתמטיקה לכלכלנים’ אותו יש לעבור בציון 70 ומעלה. מועמדים אשר יעברו קורס זה בציון הנדרש יתקבלו למחלקה במעמד ’מן המניין’. הקורס יועבר בתקופה מרוכזת של 4 שבועות במהלך חודשי הקיץ ויכלול 10 שעות שבועיות. הקורס הוא קורס פנימי של המחלקה ויועבר על ידה בלבד (ייתכן ותהיינה אפשרות לקיים את הקורס גם במהלך סמסטר א’)

סטודנטים שכבר לומדים לתואר-
סטודנטים מצטיינים אשר סיימו שנה א’ או ב’ בכלכלה או מנהל עסקים במכללת ספיר או במוסד אקדמי אחר המוכר ע’י המל’ג, בציון ממוצע של 80 ומעלה וצברו לפחות 30 נק’ז בקורסי חובה, רשאים להגיש בקשת מועמדות לתוכנית כלכלה וחשבונאות. מקרים אלה ידונו בוועדת קבלה מחלקתית.

בעלי תואר ראשון-
בעלי תואר ראשון המוכר ע’י המל’ג בציון ממוצע 80 ומעלה רשאים להגיש מועמדות ללימודים.
מקרים אלו ידונו בוועדת קבלה מחלקתית.

כל מסלולי הלימוד של  ספיר - המכללה האקדמית בנגב המערבי


לימודים + נרשמים ללימודים  -כל ההצעות ללימודים בישראל יועצי הלימודים שלנו ישמחו לעזור לכם ללא תשלום בטלפון 073-2158649